COOKIEVERKLARING

1. In kaart brengen websitebezoek

A. Cookies

A.i.Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen door de browser van uw computer, tablet of smartphone.
A.ii.Terberg Control Systems gebruikt verschillende soorten cookies op haar website:
A.i.A.i.a. Functionele cookies: Dit zijn cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt, zo kunnen bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Ook kunnen wij hiermee onze website en onze dienstverlening via de website optimaliseren.
A.i.A.i.b. Analytische cookies: Deze cookies kunnen uw surfgedrag bijhouden. Deze cookies zijn er omdat wij gebruik maken van Analytische dienstverleners zoals Google Analytics.

B. Wat als u niet van cookies houdt

B.i. U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Als u hierbij hulp wilt dan mag u ons contacten via info@terberg-cs.nl. Kijk voordat u contact met ons opneemt eerst in de help-functie van uw browser.

2. Cookie overzicht

A. Cookienaam, cookie type, cookie doeleinde en de bewaartermijn

A.i. De website van Terberg Control Systems maakt gebruik van verschillende soorten cookies welke zijn weergegeven in onderstaande tabel.
A.ii. In totaal zijn er op www.terberg-control-systems.nl 6 verschillende cookies aanwezig. De volgende cookies worden bij een bezoek aan de website van Terberg Control Systems op de harde schijf van de bezoeker geplaatst:

B.Cookie tabel

Cookienaam

Type

Functie

Bewaartermijn

_ga
_gat
_gid

Analytisch

Google gebruikt de _ga cookie om de website beheerder een beeld te geven over de bezoekersstromen. De _gat cookie wordt gebruikt om het aantal verzoeken aan de analytische dienst te beperken.

2 jaar
10 minuten
24 uur

nf_wp_session

Functioneel

Deze cookie wordt geplaatst door de website zelf en zorgt voor optimaal functioneren van de website.

12 uur

_player
_vuid

Functioneel/ Analytisch

Deze cookies worden geplaatst door vimeo.com en zorgen ervoor dat de video op een goede manier kan worden afgespeeld. Ze verzamelen ook analytische gegevens van de bezoeker hiermee.

14 maanden
2 jaar

 

3. Google analytics

A. Google

A.i. Via onze website wordt een cookie geplaatst van het ongetwijfeld bij u bekende bedrijf Google. Deze cookies maken deel uit van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om te onderzoeken hoe u als bezoeker onze website gebruikt en hierover maakt Google voor ons inzichtelijke rapportages.
A.ii. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Terberg Control Systems heeft hier geen invloed op. Wij hebben Google via de voorwaarden niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

B. Anonimiseren

B.i. Terberg Control Systems heeft met Google een verwerkersovereenkomst gesloten. De informatie die Google verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd maar uw IP-adres is daarbij niet gemaskeerd zodat uw locatie wel herleidbaar blijft.

4.Websites van derden en wijzigingen

A.i. Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Het is voor Terberg Control Systems niet mogelijk om te garanderen dat deze derden op een betrouwbare en veilige wijze omgaan met uw persoonsgegevens. Wel spant Terberg Control Systems zich in om een zelfde niveau van beveiliging van uw gegevens te waarborgen.
A.ii. Raadpleeg altijd de privacyverklaring van deze websites alvorens van deze websites gebruik te maken.
A.iii. Deze cookieverklaring kan worden gewijzigd. Bij wijziging zal u opnieuw worden gevraagd om uw akkoord voor de plaatsing van de gewijzigde cookies. De huidige versie van deze cookieverklaring is 1.0, opgesteld d.d. 21/06/18.

5. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

A. Uw rechten

A.i. U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, een correctieverzoek in te dienen of verwijdering van uw gegevens aan te vragen.
A.ii. Mocht u vragen of opmerkingen over de gegevensverwerking van Terberg Control Systems hebben, stuur dan een verzoek naar info@terberg-cs.nl.
A.iii. Terberg Control Systems wil er zeker van zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan. Daarom vragen wij u vriendelijk om, tezamen met uw verzoek tot inzage, correctie of verwijdering, een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Ter bescherming van uw privacy verzoekt Terberg Control Systems u om in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken.
A.iv. Terberg Control Systems zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

6. Klachtrecht

A. Interne behandeling

A.i. Wanneer u klachten heeft over de wijze van verwerking van (persoons)gegevens dan helpt Terberg Control Systems u graag om deze in onderling overleg uit de wereld te helpen. Richt uw klacht voor behandeling in eerste instantie tot info@terberg-cs.nl.

B. Autoriteit Persoonsgegevens

B.i. Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie over uw klachtrecht vindt u op de website van Autoriteit via: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-over-gebruik-persoonsgegevens

 

    

 

 

 

 

 

Terberg Control Systems