PRIVACY STATEMENT

1. Persoonsgegevens die wij verwerken

A. Privacy?

A.i. Terberg Control Systems neemt uw privacy serieus. Wij verwerken persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze website, van onze diensten en ook omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
A.ii. Wij doen heel erg ons best om de gegevens die u aan ons hebt verstrekt op een zorgvuldige manier te verwerken. Deze privacyverklaring geeft u een helder overzicht van welke persoonsgegevens wij verwerken, hoe wij met deze persoonsgegevens omgaan en geeft ook zo duidelijk mogelijk aan waarom wij deze verzamelen.
A.iii. In de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming is Terberg Control Systems in deze een zo genaamde: verantwoordelijke.

2. Een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

A. Van u als websitebezoeker

A.i. Voor- en achternaam
A.ii. Telefoonnummer
A.iii. E-mailadres
A.iv. Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bij het contact.
A.v. Locatiegegevens
A.vi. Gegevens over uw activiteiten op onze website
A.vii. IP-adres
A.viii. Internetbrowser en apparaat type

3. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

A. Minderjarigen

A.i. Onze website en dienstverlening heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, met als uitzondering bij toestemming van ouders of voogd. Terberg Control Systems kan niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is, daarom raden wij ouders aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen. Zo kunnen we samen voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.
B. Neem contact op als wij iets fout hebben gedaan.
B.i. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder de hiervoor genoemde toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@terberg-cs.nl. Wij zullen dan deze informatie onmiddellijk verwijderen.

4. Waarom en hoelang we gegevens nodig hebben

A. Terberg Control Systems verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

A.i. U te kunnen e-mailen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
A.ii. U desgevraagd informatie toe te sturen naar aanleiding van het informatieformulier en tot slot;
A.iii. Uw gedrag op de website te analyseren om daarmee onze website te verbeteren en deze af te stemmen op uw voorkeuren.

B. Hoelang we gegevens bewaren

B.i. Terberg Control Systems zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wenst u informatie over onze bewaartermijnen in uw specifieke geval neem dan contact op via: info@terberg-cs.nl.

5. Delen met anderen

A. Geen verkoop!

A.i. Terberg Control Systems verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
A.ii. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Terberg Control Systems blijft verwerkingsverantwoordelijk.

6. In kaart brengen websitebezoek

A. Cookies

A.i. Terberg Control Systems maakt gebruik van verschillende soorten cookies, die verder in onze cookieverklaring worden weergegeven en uitgelegd:
Functionele cookies: Dit zijn cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt, zo kunnen bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Ook kunnen wij hiermee onze website en onze dienstverlening via de website optimaliseren.
Analytische cookies van derden: Deze cookies kunnen uw surfgedrag bijhouden. Deze cookies zijn er omdat wij gebruik maken Google Analytics.

B. Wat als u niet van cookies houdt

B.i.U kunt cookies uitschakelen door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Als u hierbij hulp wilt dan mag u altijd contact met ons opnemen. Kijk voordat u contact met ons opneemt eerst in de help functie van uw browser.

7. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

A. Uw rechten

A.i. U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, een correctieverzoek in te dienen of verwijdering van uw gegevens aan te vragen.
A.ii. Mocht u vragen of opmerkingen over de gegevensverwerking van Terberg Control Systems hebben, stuur dan een verzoek naar info@terberg-cs.nl.
A.iii. Terberg Control Systems wil er zeker van zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan. Daarom vragen wij u vriendelijk om, tezamen met uw verzoek tot inzage, correctie of verwijdering, een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Ter bescherming van uw privacy verzoekt Terberg Control Systems u om in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken.
A.iv. Terberg Control Systems zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

8. Beveiliging van communicatie door SSL-encryptie

A. SSL

A.i. Om u als website bezoeker te beschermen gebruikt Terberg Control Systems veilige coderingstechnologieën. Met SSL (Secure Socket Layer) worden uw persoonlijke gegevens versleuteld (voor derden niet zichtbaar) op onze site gebruikt. Zo kunt u er zeker van zijn dat uw gegevens alleen voor u en onze server zichtbaar zullen zijn.

B. Hoe herkent u de beveiliging?

B.i. Bij alle onderdelen van onze site waar uw gegevens gebruikt worden, zoals bij het invullen van het contactformulier, gebruiken wij SSL-encryptie. U kunt dit zelf controleren en herkennen. Wanneer u op een versleuteld gedeelte van onze site bent, ziet u een slotsymbool rechtsonder of linksboven in uw browser verschijnen. Daarnaast verandert ook de URL van http:// in https:// wat ook aangeeft dat de pagina beveiligd is.

9. Beveiliging en Versie

A. Wij nemen het echt serieus

A.i. Terberg Control Systems neemt de bescherming van uw gegevens erg serieus en neemt daarom passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan direct contact met ons op via info@terberg-cs.nl.

B. Versie

B.i. De huidige versie is 1.0 d.d. 21/06/18.

    

 

 

 

 

 

Terberg Control Systems