PROCLAIMER 

1.Proclaimer voor

A.Terberg Control Systems B.V. (Kamer van Koophandel: 30235325)

Verleent u hierbij toegang tot:

A.i. www.terberg-control-systems.nl
(“de Website”) en nodigt u uit om de door ons aangeboden informatie en diensten af te nemen.

B.Wijzigingen website

B.i. Terberg Control Systems kan op deze website op elk moment de inhoud aanpassen of onderdelen verwijderen. Aan u als bezoeker zullen wij daar niet steeds een specifieke mededeling over doen.

2. Beperkte aansprakelijkheid

A. Zorgvuldigheid

A.i. Terberg Control Systems werkt hard om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. Mocht u stuiten op een onjuistheid dan horen wij dat graag via info@terberg-cs.nl.

B.Voor alle duidelijkheid: Geen garantie

B.i. De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid.

C. Bij hyperlinks

C.i. Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden zal Terberg Control Systems geen aansprakelijkheid aanvaarden.

C.ii. Uiteraard geldt ook hierbij de zorgvuldigheid onder punt A.

3. Auteursrechten

A. De rechten zijn van Terberg Control Systems

A.i. Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende de materialen op de Website liggen bij Terberg Control Systems.
A.ii. Een werk van Terberg Control Systems gebruiken kan, maar dan alleen onder de volgende voorwaarde:

B. Toestemming

B.i. Het kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is alleen toegestaan na uitdrukkelijke toestemming van Terberg Control Systems.

B.ii. Dit geldt niet voor regelingen van dwingend recht zoals het citaatrecht. Dit is uw recht om onze materialen op een passende wijze, o.a. met bronvermelding, te citeren.

4. Overig

A. Wijzigingen

A.i. Deze proclaimer kan wijzigen, Terberg Control Systems zal hierover wanneer mogelijk een mededeling doen op de website.

B. Vragen

B.i. Terberg Control Systems staat altijd open voor al uw vragen. Hebt u een algemene vraag of een vraag over deze proclaimer, neem dan contact op via: info@terberg-cs.nl.

C. Versie

C.i. De huidige versie is 1.0 d.d. 21/06/18.

    

 

 

 

 

 

Terberg Control Systems